A csontot körbeölelő vékony kötőszövet a csonthártya részben ez biztosítja a csont növekedését és vérellátását. Minél kisebb a gyermek a csonthártya annál vastagabb.
A csonthártya elszakadása nélkül így relatív stabilak a törések. A csontvégek nem távolodnak el egymástól, ritkán fordul elő nyílt vagy ér idegsérüléssel szövődött törés.

Elmozdulás nélküli törés (repedés)

A csontszövet folytonossága megszakad, de a károsító erő megszűnése miatt elmoz- dulás nem jön létre. A duzzanat és fájdalom észlelhető, de kóros mozgathatóság, de- formitás nem alakul ki.

Torusz törések

A csontszövetre ható axiális irányú erők a csont külső lemezének zömítésével járnak, azon kisebb duzzanat, gyűrődés alakul ki.
A görög oszlopfőkhöz való hasonlatosság miatt nevezzük torusz töréseknek, ezeket a stabil töréseket. A csontszövet sérülése miatt az elmozdulás megelőzésére rögzítő kötésekkel – ez leg- gyakrabban a gipszből készül – stabilizáljuk a végtagot. A sérülés következtében kialakult fájdalom csillapításának is ez a legfőbb módja.


Zöldgally törések

Típusos gyermekkori, gyakori törés- forma. Az erős csonthártya csak
az egyik oldalon szakad el így az eltört csontokat, részben stabilizál- ja. Jelentős szöglettörés alakulhat ki, de a törtvégek nem távolodnak el egymástól.


Hajlás, plasztikus deformitás

Szintén csak gyermekeknél fordul elő. Lassan folyamatosan ható erő hatására az ép csonthártya alatt a sorozatos törések alakulnak ki. A rtg. felvételen a kisebb nagyobb íveltsége látható a csontnak, de törésvonal nem ábrázolódik.

Komplett, elmozdulással járó törések

A felnőtt korban megfigyelhető törésformákat észlelhetjük. A csonthártya elszakadásával a törtvégek elmozdulnak. Haránt, rövid ferde, hosszú ferde spirális, kitört darabbal, romzónával járó töréseket láthatunk. A törtvégek elmozdu- lásától függően a mellettük futó idegeket, ereket össze- nyomhatják, esetleg megsérthetik. Nagy elmozdulás ese- tén a bőrt átszakítva nyílt törés jöhet létre. A gyermekek csontjának végein az izületi felszínek előtt egy speciális szöveti egység található a növekedési porc területe. Az itt lévő speciális porcsejt régek biztosítják a csontok növekedési képességét. Ezeknek sérüléseknek és kezelése speciális ismerteket és technikát kíván.


Tipikus gyermekkori sérülések