A gyermekek nevében köszönjük, hogy életéből néhány percet szán:

Társadalmunk és családjaink legnagyobb kincse, értéke, és a jövője a gyerek.
E közhelyen túl, meggyőződésünk, hogy tényleg a gyermekünk a legfontosabb értékünk.

A gyermekbaleset jelentősége fejezetben bemutatjuk, hogy milyen gyakori a gyermek- sérülés. A honlap szerkesztőinek, késztőinek célja az, hogy segítsünk információhoz jutni
a gyermekekkel foglakozó felnőtteknek, szülőknek, pedagó- gusoknak, edzőknek, egészségügyi szakembereknek, és mindenkinek aki találkozik gyermekkel.

Szeretnénk összefoglalni azokat a gyermeksérülésekkel kap- csolatos információkat, amik segíthetnek a baleset előtt (pre- venció) a baleset közben (elsősegély, ápolási tanácsok, a sé- rülések és kezelésük ismertetése), a baleset után (hogyan segíthetünk, hogyan támo- gathatjuk a gyermeksérült ellátás kutatását, fejlesztését).

Szeretnénk bemutatni a sérülési mechanizmusokat, így a baleset megelőzés lehetősé- geit, a típusos sérülési formákat a kezelési lehetőségeket, konzervatív, operatív terápiá- kat és esetleges szövődményeket ellátó intézményeket, ellátást nyújtó szakembereket.

Kérjük, hogy segítse munkánkat, ha bármilyen véleménye, javaslat van, ha hibát talál oldalainkon, -ne sajnálja rá idejét- jelezze a honlap szerkesztőségének, hogy kijavíthas- suk a hibát és céljainkat megvalósíthassuk.