Ha gyermeksérülésről vagy ezek következményeiről beszélünk egy alapvető tényt rögzí- tenünk kell: a gyermek nem lehet felelős a balesetért, Ő csak a szenvedő alanya a baj- nak. Mindig mi felnőttek tehetünk róla. A felnőtt társadalom felelőssége vitathatatlan. Természetesen lehetnek véletlenek, de gyermeksérültekkel foglalkozó szakemberek gyakorlata alapján állíthatom, hogy az esetek többségében megállapítható a felnőttek hibája.

Egyes skandináv országokban minden súlyos sérüléssel járó baleseti sérülés után (minden csonttörés mély seb stb.) a rendőrség vagy az önkormányzat vizsgálatot tart, melynek során ellenőrzik, hogy mindenki mindent megtett azért, hogy a balesetet meg- előzzék, és a baleset után azért, hogy a sérült gyermek a legjobb ellátást kapja meg.

Primer prevenciónak nevezzük a szó szerinti baleset megelőzést, a megfelelő védő eszközök használatát, a gyermekek felügyeletét, tanítását. A gyerekek folyamatos felügyelete alapvető, a figyelmük lekötése mindig megfelelő programmal nagy feladat.

Az ENTRÓPIA törvény alkalmazása a gyerek közösségekre: A alapvető fizikai törvény
a gyermekekre is igaz minden magára hagyott rendszerben a rendezetlenség nő.
A gyermekekkel történő foglalkozás közös játék alapvetően fontos eleme a baleset megelőzésnek.

Már egészen kis kortól kezdve tanítani kell Őket azokra a élet részét képező veszélyek elkerülésére, melyekkel biztonságosan oldhatják, meg feladataikat. A gyermek korának megfelelően a környezet minden veszélyforrását fel kell keresnünk, és ha lehet, el kell zárnunk a gyermek elől vagy megfelelő védő eszközt kell használnunk. Az erre a pri- mer prevencióra fordított anyagai és egyéb ráfordítások térülnek meg a legjobban, ebben
a szülőknek, a pedagógusoknak, és minden gyerekkel találkozó felnőttnek nagy felelőssége van.

Szekunder prevenció az a folyamat, melynek során a létrejött baleset következményeit, és ezek súlyosságát mérsékeljük.

A fenti feladatok megfelelő ellátásához még a sérülés megtörténte előtt megfelelő módon fel kell, készülnünk. A laikusoknak, szülőknek, pedagógusoknak, és minden gyerekkel foglalkozó felnőttnek ismerni kell

A szakembereknek, az egészségügyi szolgálatoknak feladata:

Ez a honlap is alapvetően a szekunder prevenció megvalósításához szeretne hozzá- járulni.